istanbul travesti

Travesti ve Travestizm Konusunda Bilmedikleriniz

transseksüellik ve traves-Utizm kavramları birbiriyle karıştırılır. Oysa bu iki terim, çoğunlukla eşcinsellikle (homoseksüellik) bağdaştırılan farklı iki gerçeği ortaya koymaktadır.

Travestizm (Travestilik)

Kelime, karşı cinsiyetin kılık ve davranışlarını benimsemeyi ifade eder. Bu tür davranışlara tarih boyunca çeşitli toplum-larda çok sık rastlanmıştır. Travestizm olgusu genellikle bir dinin ve onun getirdiği sosyal kuralların etkisiyle ortaya çıkmıştır. Eski Yunan’da Sparta’da kadınlar, evlilikten sonra saçlarını kazıtır ve bir müddet kocalarının palto ve ayakkabılarıyla gezerlerdi. Kos adasında yaşayan kadınlar ise kendilerine takma bir sakal uydururlardı. Kılık değiştirmeye özenen birçok ünlü adı sayılabilir: Caligula, Neron, Eon Şövalyesi ve Dudevant Baronesi Aurore Dupin adıyla dünyaya gelmiş olan ünlü yazar Geor-ge Sand. Buna rağmen, bazıları sırf kişilikleri yüzünden kabul edilmiş olsalar bile, çoğu batı toplumlarında dışlanmışlardır. Orta çağda, tıpkı sodomitler gibi tra-vestiler de, dinsel yasaklara uyularak canlı canlı yakılmışlardır: “Bir kadın erkek giysileri taşıyamaz, bir erkek kadın gibi gi-yinmemelidir. Bu tanrı katında tiksindirici bir suçtur” (Tevrat, 22,5).

Bazı uzmanların fikirlerine göre, trans-seksüel ve travestileri ‘cinsel kimliklerini’ araştırarak birbirinden ayırmak gerekir. Transseksüel gerçekte, karşı cinse ait olduğuna inanır; travestiye gelince, hakikatte ne olduğunu gayet iyi bilmesine rağmen, karşı cinsten biriymişçesine sevilmeyi düşler. Travesti’nin tutumu anne-babanın bilinçaltmdaki isteklerinden kaynaklanır. (Bir‘erkek çocuk yerine kız çocuk sahibi olmak veya tersi) Kılık değiştiren kişi iğdiş edilme korkusunu yenmenin de bir yolunu bulur, çünkü bir elbise altına gizlenen penis babanın dikkatini çekmeyecektir. Erkek travesti, böyle davranarak eşcinsel olma korkularını bastırır. Travesti, kadınsı eğilimlerine yenik düşmemek için : ıce kadın ve erkek davranışları arasın-£ bocalayacaktır. Ve bu bocalama, ‘katası’ olduğu anda bile durumunun kalıcı madiğim ona kanıtlar. Kadın kılığınday-ten bile, erkekliğin kesin kanıtı olan ‘pes’inin bilincindedir. (Stoller) Travestizm (ya da Transvestizm) genelde -azohizm, fetişizm ve homoseksüellik ile : rlikte düşünülse bile, travestizm ile tran-seksüelliği birbirinden ayırmak çok zordur.

Transseksüellik

Kişide karşı cinse ait olma duygusudur. Kimliğini tümüyle saptırarak, ait olduğu-du sandığı cinsiyetin tavır, giyiniş ve sos-yal davranışlarını benimser. 50 binde 1 ki-;:de görülen bu durum, kadınlardan çok erkeklere özgüdür. Fiziksel, kalıtımsal veya hormonal kesin hiçbir nedene dayanmayan transseksüellik, bazı yazarlarca “Klinefelter sendromu” olarak açıklanmak istenmiştir. Burada, kalıtımsal bir inormalliğin, kromozom yapısını değiştirmesi söz konusudur.

Bu durumdan etkilenen kimseler görünüşte tam bir erkek olmakla birlikte, tıbben normalden çok ufak testislere ve penise, gelişmiş göğüslere sahiptir. Ve normal erkek içgüdüleri taşımalarına rağmen, meni içinde spermatozoidden yoksundurlar. (Azospermi) Stoller’a göre, transseksüellik çok erken yaşta kendini gösterir. Bu küçük çocuğun annesi, 7-8 yaşlar arasındaki kendi çocukluk döneminde erkek olmayı çok arzulamıştır. Ergenlikle, bu istek yokolup, kadın normal bir evlilik yapmıştır. Bastırılan transseksüel duygular, kendi doğurduğu erkek çocukla yeniden ortaya çıkmıştır. Doğan çocuk, her kadın için, fallusu simgeler, erkek olmayı çok arzulamış kadınların gözünde erkek çocuk çok büyük bir değer kazanır.

Gerçek transseksüel, bir eşcinselle kıyaslanmayı baştan reddeder, çünkü eşcinsellik durumunda cinsel organ ön plandadır. Bunun aksine erkek transseksüel için penis korkunçtur ve ondan kurtulmak ister. Eğer bir kadın gibi giyinmeyi tercih ediyorsa, bu sadece kendini bu kılığa uygun hissetmesindendir. Kılık değiştirmekteki amacı şekilcilik değildir, kendini bir kadın olarak görür ve bir erkek tarafından sevilmek ister.

Cerrahi Müdaleler

Erkekte penis ve testislerin alınmasıyla, cinsel salgı bezlerinin işlevlerine son verilir, böylelikle tüylenme engellenip, ses tonu değişir. Yapay bir vajinayla operasyon tamamlanır.

Kadında ise göğüsler alınır ve yapay bir penis takılır. Fransa’da yasaklanmış olan bu tür operasyonlar, Cezayir, İngiltere,
Danimarka ve Amerika Birleşik Devletle-ri’nde uygulanmaktadır. Fransız kanunları, transseksüelliği reddeder.

Sosyal sigortalar numarasının cinsiyeti gösteren bir harfle başladığı gözönüne alınırsa, cinsiyet değiştirmiş olan kişilerin sosyal ve mesleki yaşamlarının neden sallantıda olduğu anlaşılır. Tüm Ortak Pazar ülkelerinde bu kişilerin medeni durumlarını ve isimlerini değiştirmeleri yasaklanmıştır. Bu nedenle 20 kadar Avrupalı parlamenter yeni bir yasa tasarısı hazırlamıştır. Bu tasarı, çifte kimlik taşımanın getireceği bazı ciddi sonuçları önlemek amacıyla ortaya konmuştur: Bir tutuklanma ya da hastaneye kaldırılma halinde fiziksel olarak kadın olan bir kişi kendini erkekler arasında bulabilir.

Travesti ile Birlikte Hayati, Seks Hayatını Bitirir Mi?

İçinde yaşadığımız toplum, bilinçli ya da bilinçsiz olarak, sayısız toplumsal görevi olan ‘birkaç kadın’ yarattı; hepsi bir tane fiyatına. travesti reklamlarındaki ‘3’ü 1 arada’ şampuanlar gibi.
Her şeyden önce, modern kadın, kız arkadaş ya da sevgilidir ki bu ikisi hemen hemen aynı anlama gelir. Seks bu rol için gerekli bir şeydir ve sevgili, rolünü gerçekleştirmek için elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Daha sonra, evlendiğinde, o artık sevgili değildir; eş rolünü benimser, ya da evin ‘yönetici unsuru’ demek daha doğru olur.
Antik çağlardan beri bu böyle. Bebek doğduğunda, kadın daha önce üstlendiği kız arkadaş, sevgili, eş rollerini unutarak bir ‘öğretici unsur’ haline gelir. Bütün ilgisi, yavrusuna bakmak için, farkında olmadan bu role odaklanır. Nihayet, bir büyükanne ya da ihtiyar bir kadın olduğunda seks tamamen ortadan kalkar.
Büyükanne aseksüel, cinsiyetsiz insan olarak görülür. Bu, travesti yaşadığı süre boyunca cinselliğini kullanmasa bile, seksüel olması sebebiyle tamamen yanlıştır. Partiye gitmek istediği için torunlarına bakmayı reddeden bir büyükanne düşünebiliyor musunuz? İmkânsız, öyle değil mi? Bu hiç hoş karşılanmaz.
Bizim toplumumuzda, büyükanne olmak, tıpkı ikinci hamilelik yaşamak gibidir. Çocuklu bir kadın çalışıyorsa, yeni bir rol daha üstlenir: Artık ‘üretici unsur’ haline gelmiştir. Michel Foucault’nun, “Çalışmak, arzuyu dizginlemek için icat edildi” demesi asla boşuna değildi. Kadınların bütün bu farklı sosyal rolleri, çiftler arasında yarattığı seks problemleri dışında, kimsenin sorgulamadığı ‘normal’ bir şey gibi kabul edilir.
CİNSEL ARZU HİÇ KAYBOLMAZ
Travestiler , eşleriyle aralarında ortaya çıkan bu problemin üstesinden başka travesti ile geliyor. Bu, başta işe yarıyormuş gibi görünür. Ama dikkatli olun, bunun işe yaramasının mantıklı bir açıklaması var: Kadın, yeniden kız arkadaş, sevgili olmak için öteki rollerini bir kenara bırakmıştır. Erkek o travestilerle evlenirse, uzun vadede o da eşinin yaptıklarının aynısını yapacaktır.
Birçok travesti cinsellikten sonra cinsel arzu hissetmediğini söylüyor. Cinsel arzu, kadının fiziksel durumu ile hiç ilgisi olmayan zihinsel bir aktivite olduğundan, bu besbelli yanlıştır. Aslında olan, aklın başka şeye doğru yönelmesidir. Ayrıca, söylediğim gibi, cinsel arzu asla kaybolmaz. Sadece başka yöne odaklanır.
Bunun bir çözümü var: Çocuklarla iletişim kurmak. travesti çocuklara, zaman zaman anne ve babanın birbirini sevmesi gerektiğini anlatmalıdır. Kendilerine ayıracak zamanları olması gerekir; tabii ki bu, çocukları artık sevmediklerini göstermez. Çocuklu kadınların bunu anlamasının zor olduğunu biliyorum; fakat tek çözüm yolu budur. Önemli olan, bu noktayı dünyadaki en doğal şeymiş gibi anlatmaktır ve bu yüzden kötü anne olunmayacağına kendini inandırmak.
Travesti belli bir toplumsal rol üstlendiğinde, toplumun ona verdiği diğer rolleri unutmuş gibi gözükür. Bu, her travestinin fark etmesi gereken büyük bir problemdir. Ben kadını, her zaman cep çakısı ile kıyaslarım. Bilirsiniz, çakının birçok fonksiyonu vardır: Bıçak, tirbuşon, tırnak törpüsü, makas olabilir. Değişik fonksiyonları olmasına rağmen çakı hâlâ çakıdır. Kadınlarda da aynen böyledir.
Travesti değişik toplumsal rolleri olabilir, ama o hâlâ travestidır. Sevgili, eş, çalışan, büyükanne olabilir ama o hâlâ cinsiyeti olan bir insandır. Travestiler olan şey, özellikle sevgili rolü olmak üzere, diğer toplumsal rolleri unutarak, hayatlarının belli bir kesiminde oynamaları gereken rolleri bütün olarak benimsemeleri. Sanki seks hayatlarının (sevgili rolünün), diğer aktivitelere nazaran daha az öncelikli olması gerekiyormuş gibi davranırlar. Bu, besbelli bir hata. Yani, bu problemin ikinci çözümü, durumu anlamaktır. Biz kadınlar, bir elin beş parmakları gibiyiz. Eğer eli kullanmak istiyorsak, beş parmağı birden kullanmalıyız. Aksi halde el işe yaramaz ve bundan dolayı da eksik kalırız.

Ankara Pavyon Gecelerinde Travesti

Ankara Pavyon Gecelerinde Travesti Dostlarimiz kimi zaman eğlenmek için kimi zaman partner aramak için sıkca cumartesi geceleri cıkmaktadir sabit bir mekanda olmayişlari sizlerin karşilaşiyor olmaniz bu sadece şans olabilir fakat telebar mekanlarindan da travestiler çalişmaktadir bunu ne işletmeciler biliyor nede siz müşterileri farkedebiliyorsunuz.. Bu nedenlede Alkolün etkisiyle adrenalininiz yüksek olmasindan dolayi çok farketmiyor olabilirsiniz yada anal sex sever çapkınlar bilerek bile birlikte olabiliyor… Türkiye de escinsel olmanin zor olduğunuz biliyoruz lakin travesti olmak dahada zor yaşam şartlari oldukca eğlencelidir ama homofobik insanlarin yada medya da bize lanse edilen travestiler sizleri oldukca tereddüt etmiş sanıyorum… Oysaki tanimak isteseniz yada tanımak için onlari kendinize bir şans verseniz çokta kötü kişilikler olmadiğiniz farkedeceksiniz… İçlerinde üniversite mezunu olanida var mimarida var mühendiside var fakat türkiye şartlarinda kendi alanlarinda iş olmadiği için cinsel eğilimleride bu şekilde mutlu ettiği için onlari… Bir seçim yapmak zorunda bırakiliyorlar, her insan gibi onlarda doğru olani yapiyor kendine göre doğru olani seçiyor ve kimliklerini seçiyorlar ve özgürce bunu yaşamak istiyorlar… Elbette bütün her ilin iyisi kötüsü olduğu gibi yada her inanişin yada her milletin iyisi kötüsü olduğu gibi travestilerinde kişilikle alakali iyi yada kötüsü olabiliyor fakat bu tümünü kapsamadiğini bilmelisiniz… Cinsel olarak oldukca libidolari yüksektir… Gerekse Aktif Travesti Olarak Gerekse Pasif Travesti olarak cinsel eğilimlerini yaşıyorlar... Sadece yapmanız gereken ötekileştirmekten uzak durmani yeterli bir durum…

Sevgiyle Kalın …

Travesti İnsan Haklari Savunucularina ÇAğri

Bu çağrı, travesti insan hakları savunucularının çalışmalarını onurlandırırken, Türkiye’deki trans bireylerin insan hakları konusunda kamu farkındalığını artırmak niyetinde olduğumuz, yaratıcı bir işbirliğinin parçası olmanıza yönelik bir davetiyedir.

Türkiye’deki trans bireylerin insan hakları sürekli biçimde ihlal edilmektedir ve geçtiğimiz yıl [2010] Türkiye Avrupa Konseyi’ne üye devletler arasında trans cinayetlerinin en yüksek sayıda olduğu ülke olmuştur.

Projeye dahil olabilmeniz noktasındaki en önemli kriter Türkiye’de  travestiler insan hakları savunucusu olmanızdır. Projede yer almak noktasındaki ilginizi bize ilettikten sonra, dahil olacak 15 kişiyi seçeceğiz. Bu proje travesti insan hakları savunucularını onurlandırmayı amaçlamaktadır ve seçimler bazı kişilerin daha az hak ettiğini düşünmemiz ya da ne kadar tanınır olduğunuz üzerinden gerçekleştirilmeyecektir. Biz Türkiye’deki travesti insan hakları savunucularının yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, bulundukları coğrafya, vb. konular üzerinden kendi aralarındaki farklılıkları da yansıtmak istiyoruz.

Eğer projede yer almayı kabul ederseniz ve proje için seçilirseniz, bu proje için şu an Türkiye’de olan Güney Afrikalı toplumsal adalet savunucusu ve sanatçı Gabrielle Le Roux tarafından portrenizin çizilmesini kabul etmeniz gerekmektedir. Çizim sürecinde çizilen portreniz üzerine kendinizle ilgili ifade etmek istediklerinizi yazacaksınız. Aynı zamanda, çizim süreci içerisinde hayatınız ve aktivizm deneyiminiz ile ilgili röportaj yapılacaktır. Proje kapsamında, sesinizi de kaydedeceğiz ve eğer kabul ederseniz, bunu video kaydı şeklinde gerçekleştireceğiz.

Portreler ve hikayelerinizin kombinasyonu ile, sergi, kitap, DVD ve bir websitesinin oluşturulmasını sağlayacağız. Katılımcılara kendi portrelerinin, kitabın ve DVD’nin birer kopyası verilecektir.

Sergi ilk olarak Kasım 2011’de Türkiye’de İstanbul ve Ankara’da ve/veya başka şehirlerde ve diğer ülkelerde gerçekleştirilecektir.

Bu projede yer almak istiyorsanız, bizi bilgilendirmeniz gerekiyor. Bu konudaki e-postalarınızı en geç 10 Mayıs 2011 tarihine dek bize iletebilirseniz seviniriz. Göndereceğiniz e-postada,kısaca kendi aktivizm yaşamınız [Ne zamandan beri travesti hakları savunuculuğu yapıyorsunuz? Hangi faaliyetlerde bulundunuz? Etnik köken, cinsel yönelim, yaş, ulusal köken, ırk, engellilik, vb. durumunuz ile ilgili bilgilendirme yapabilir misiniz? vb.] ve kendi hayatınız ile ilgili bilgi sunarsanız, bu bilgilere gore seçim yapmamız kolaylaşacaktır.

Hayatımda tanıdığım en acımasız travesti sensin

travesti

Evet seni unutana kadar ayrılıkla alakalı şeyler yazıcam. İçim rahatlayana kadar, yüreğim soğuyana kadar senin nasıl bi yalancı, sahtekar olduğunu yazıcam. Nasıl bi umut
hırsızı olduğunu, nasıl bir vicdansız olduğunu yazıcam. Evet öylesin. Hayatımda tanıdığım en acımasız travesti sensin…Bi anda değişebilen, bi anda dünyanın en kötü adamı
olabilen birisin… Senin yüzünden ayrılık bir aşk şarkısı ve aşk bi palavra benim için… Ve aşk şarkıları dinlenmeyecek artık… Senden nefret edebilceğim kadar edicem! Evet
edicem hiç kuşkusuz. Bu kadar öfkeyi kusmak için sana… Bi gün seni gördüğümde gözlerimde o kini gör diye.. Asla yıkılmış, talan, virane bulamayacaksın beni. Asla ezileni
üzüleni oynımıcam. Bana acımana, vicdan yapmana izin vermicem. Hayatımda hiç olmadığım kadar asil olucam ve başkalarına seninle alakalı tek bir cümle dahi kurmıcam…
Acımdan gebersemde, sabahlara kadar uyuyamasam da sana tek bir cümle dahi kurmıcam… Özlemekten, ağlamaktan ciğerlerim sökülüyo gibi hissetsemde susturucam kendimi.
Sana dair iyi hiç bir cümle kurmıcam kendime, çünkü sen tek bir iyiliği bile haketmiyosun. Öyle kırdın ki beni, dilerim kırdığın yerden kırılırsın. Sana tek bir ah etmicem
ama ben etmesemde gören bilen biri var ve hiç bir ah adres şaşırmaz…Benden bilmezsin belki, ben görmesem duymasamda olur ama içim rahat, vicdanım rahat. Sana tek bir tane
yanlış yapmamanın haklı rahatlığı… Ben hiç bi zaman vicdanımla savaşmıcam. Ama senin vicdanın seni hiç bi zaman affetmicek. Sen en çok ta kendi vicdanınla savaşıcaksın.
Ben beni bitirebilmen için hiç bir şey yapmadım, sen buna rağmen bana bir kere dürüst davranmadın. Adamlık dersleri verip, adamlıktan nasibini almamış biri diye en büyük
örneksin sen. Bi insana nasıl kanılır, nasıl aptal olunurun cevabısın sen… Bi insan bir günde nasıl değişebilirin yüzyılda görülmemiş örneğisin… Bende yüzyılın aptalı..
Geri dönmeni falan istemiyorum kesinlikle, kendi pişmanlıklarında boğul istiyorum. Acı çek dibine kadar hemde,iliklerine kadar… Acıdan kıvran, ne yaşattığını anla istiyorum.
Ben, ilk defa ben olarak gittim birine, temiz, yalansız, dolansız,çıkarsız… Göğsüne yattığımda cennet bildim orayı, cennetim bildim. Kokunu kazıdım hafızama, seninle her
anımı beynime teker teker kazıdım. Nerden bilebilirdim bi gün onları unutmak istiyebilicemi hemde bu kadar öfkeli… Derler ki onu unutman için hiç bişi hissetmemen gerek..
Ben o nefret duygusunu hiç kaybetmicem sana karşı olurda nefsime yenilirim diye… Allaha havale ettim seni… Sana bir tek beddua dahi etmicem. BEnim içimden de kalbimden de
hayatımdan da çık diye dualar edicem sadece… Seninle alakalı, senin yanlış olduğundan başka bir cümle geçemyecek aklımdan söz veriyorum. Nasıl aşık oldum sana, aşkı yaşadım
dibine kadar, acınıda yaşıcam ve unutucam seni dibine kadar !!!

Ankara Travesti ile Güzel Deneyim Dolu Geceler

Kedine zaman ayıran çoğu centilmen beyler artık mutlulukları kolayca yakalamakta ve o şehvet gecelerine daha özel şekilde devam edebilmektedir. Ankara travesti hizmetlerinde yer alan o fıstık gibi afetleri sizde keşfedecek moral niteliğinde gecelere hemen erişeceksiniz. Baştan çıkartıcı yönleriyle sizi etkileyecek süper şeylerle gece boyu ankara fantezileri yaşamak her anlamda sizinde arzu edeceğiniz kadar özel hissettirecek güzel deneyim dolu zamanlar olacaktır. Farklı güzellikleri ve ilgili alakalı oluşları bile tercihlerinizin etkileneceği noktalardır diyebiliriz. Ne istediğin gayet iyi bilen bakımlı her erkek Ankarali o şık şeylerle artık daha mutlu zevk zamanları yaşayabiliyor. İlgi çekici halleriyle size özel Ankarali Travestiler ile unutulmaz bir geceye adım atmak ve artık daha hür bir gece keyfinde yer alarak şahane devam edecek bir geceye etkileyici bir giriş yapmak gibisi olmayacaktır sizin içinde. Partner keyiflerini her ortamda sunacak güzeller her anı hoş hissettirecek bir deneyime adım atmanızı kolaylaştıracak sizi mest ederek o şehvet saatlerini güzel bir biçimde sabahlara kadar yaşamanızı sağlayabilecek güzeller olacaklardır. Bekarlığa veda geceleri daha başka parti akşamları ya da arkadaş toplantılarında size escorluk edecek o güzel şeylerle aklınızdan geçenleri adeta bir sevgiliyle yaşıyormuş havasında olacaksınız. Deneyim dolu halleriyle size adeta hoş hissettirecek hanımlar o gidilecek her ortamda biraz daha özel hür deneyimleri sunacak sınırsız zevkleri hissettirmeye devam edeceklerdir. Sevişme gecelerinin rengi olacak afetler huzur verecek ortamları güzelleştirmede bir numara olacaktır. İçkileri yudumlayacağınız o seksi şeylerle bam başka keyiflere katılma o zevk ortamlarını güzelce yaşamak sizinde seveceğiniz şeyler arasında olacak o huzuru bütün bir gece hissetmenizi sağlayacaktır. Güzellikler dillere destan olan Ankarali güzel çekici gelecek hoş hanımlarla farklı mekanlarda farklı dozda ilişkileri aşk tadında yaşamak sizi de coşturacaktır. Seviyesi yüksek ilişkilerde güven verecek hoş hatunlarla unutulmaz sürek bir gece deneyiminde artık daha başka bir keyif yaşamak kesinlikle sizi de mutlu edecek. Yaşamak istediğiniz güzel pozisyon anlarını fit vücut hatları bulunan şehvet yüklü güzel hanımlarla kalitesi yüksek mekanlarda güzelce yaşayacak artık sizde klas statüde bir deneyimi bütün bedende hissedeceksiniz.

 

Marjinal Zevkleri İstanbul Travestileri ile Yaşamak

Gerçek bir haz yolculuğu ve daha özel bir geceye adım atma konularında artık en belirgin seçenek güzel travesti olacaktır. Beyefendilerin hepsinin hayallerini süsleyen o güzel bakışlı manken gibi travestiler iie tanışarak artık sizde süper heyecanları mükemmel şekilde  yaşamaya devam edecek o süper istanbul travesti  unutulmaz dozda gece zevkleri hissederek devam edeceksiniz o gece keyiflerine. İlik gibi gelecek güzel hanımlarla dolu istanbul geceleri sizinde başınızı döndürücü etkide olacaktır. Her bir yanınızı saracak sizi mest edecek o güzel  istanbullu afet-travestilerle gerçek zevkleri paylaşmak her ortamda güzel şekilde yer almak kesinlikle mutlu edecektir. Etkileyici halleriyle istanbullu afetler sizinde artık ömrünüzün en güzel deneyim anlarını yaşamanızı sağlayacak gidilecek her ortamda muhteşem şekilde eğlenip harika vakitler geçirmenizi sağlayacaklardır. Farklı güzellikte travesti escortlarla güzel gecelerde partner zevkleri yaşamak gibisi olmayacak kesinlikle. Karar vermeli artık o coşturucu özellikleri bulunan güzel mi güzel hanımların şehvet gecelerine ve o gerçek dozda devam edecek hoş eğlence gecelerinde biraz daha özgür olmalı insan artık daha hür olmalı o güzel anlarda. İçten davranışlarıyla sizi mest edecek o güzel şeylerle istanbul geceleri huzurlu devam edecek ve arzu edilecek her türden zevkin aynı anda yaşandığı ortamlar olacaktır. Gece boyu hatta sabahlara kadar sürebilecek o güzel şehvet anlarını sizde artık yaşamak isteyecek artık sizde o süper fiziği bulunan güzel hanımlarla baş döndürücü geceleri hissetmeye devam edeceksiniz. Bambaşka zevkleri istanbul şehrinde yaşamak artık eskisinden daha kolay olacak birkaç tıklama sonrası bu güzel hizmet adresinde en beğeni duyulan o şık şeylere sizde kolayca hatta zahmetsizce erişerek kafanızdan geçirdiğiniz şehvet sahnelerini güzelce o hoş fıstıklarla yaşamaya devam edeceksiniz. Gece keyiflerinin devamında unutulmaz devam edecek süper heyecanları yaşamak en beğeni alan travestilerle bambaşka yatak keyiflerine uzanmak sizinde hoşunuza gidecek kadar süper gelecek mükemmel şeyler yaşatacak anlar olacaktır. Biraz daha huzuru hissetmek artık daha gerçek bir ilişkiye hemen adım atmak için daha fazla beklemeyecek o şehvet sunacak güzel şeylerle sizde özgürlüğü adeta ilan edeceksiniz yatak sahnelerinde şirin istanbul travestiler

Erkeklere keyifler sunacak izmir travestileri

İnsanlar keyifleriyle vardır ve keyiflendikçe hayatlarını daha da güzel yaşarlar. Erkeklere keyifler sunacak güzeller ise her zaman işini çok iyi yapmış izmir travesti güzel afetleri olacaktır. Şahane bir fantezi ve o fantezi devamında gece boyunca sürecek süper anları hissetmek sizin içinde eşsiz bir zevk olacaktır. Özel gecelerinizi geçireceğiniz kadar içten ve güzel davranışlı o elit bayanlarla tanışarak sizde artık mutlu bir dünyaya adım atacak ve karar vereceksiniz en iyi şekilde gece boyunca yaşanacak güzel hazlara! Zevk ötesi bir deneyim ve kalitesi yerinde hatunlarla güzel vakit geçirmek gibi gelecek o anlarda sizde heyecanları hissetme rahatlıklarında olacaksınız.

Her saniyesi şaşırtıcı geçecek ve her anında çok daha keyif verici hissettirecek olan güzel mi güzel bayanlarla tanışarak hayatı yaşamak biraz daha moralli günler geçirmenizi sağlayacaktır.Çoğu erkek iş hayatında stresler yaşar ve biraz olsun o stresleri alıp götürecek kadar samimi kızları hissetmek için en derinden, sizde bu adreste yer alan şahaneleri tercih edebilirsiniz.  travesti zevklerini en hoş şekilde yaşatacak hanımlar artık hayatınızın akışını güzel yönde değiştirecek ve ruhunuzu okşayacak kıvamda bir sevişme sunacaktır. Siz arzu ettiğinizde en içten halleriyle size yaklaşacak o güzeller güzeli kızlarla mest edecek kalitede yatak zevklerini hissetmek için tecrübesi yerinde izmir travesti tam sizlik olacaktır.

Erkeklerin çoğu hayatında yaşadıkları bazı olumsuz ve tatsız durumları güzel bir sevişme ile üzerlerinden atmak isterler! Fakat her zaman güven duyacakları kusursuzlarına erişemezler!Oysa artık hayatınıza güzel bir giriş yapacak İzmir fıstıkları hiç çekinmeyeceğiniz kadar candan geleceklerdir. Tavırları düzgün yatakta erkeklerin arzu ettiklerini iyi bilen kızlar olan İzmirli travestilerle sizde mükemmel zevkleri yaşamaktan çok hoşlanacaksınız. Her özel gecenize güzelce yakışacak olan o tatlı bayanlarla hissedilecek o keyifler kesinlikle çok güzel gelecektir. Arzu yatak hallerine tav olacağınız o samimi şeylerle tanışarak sizde keyifleri yaşama rahatlıklarında olacak ve memnun kalacaksınız. Kusursuz gelecek güzel hatunlarla tanışarak muhteşem bir hissi sizde yaşamak isterseniz neşenizi artıracak güzel mi güzel hanımlarla buluşmak bu adreste kolay olacaktır.

Hayatınızda huzur ve mutluluklar olsun istediğinizde artık sizde başkalarını dinlemeyecek ve kendi kararlarınızla mutlulukları yakalayacaksınız. Çevrenizdeki çoğu insanın ne kadar mutlu gülümsemelerinin olduğunu belki her gün fark ediyorsunuzdur! Bir şey canınızı sıktığında ya da iş hayatında bir şeyler ters gittiğinde, elbet sizinde bir şekilde o günün gecesini zevkle geçirmek isteyeceğiniz zamanlarınız olacaktır. İşte öyle zamanlarda sizde özel mi özel hazları yaşamak için keyif bulacak huzuru hissedeceksiniz bu adresin o elit güzelleriyle! Heyecan hayatınızdan hiç çıkmasın ve her geceniz kalitesi yerinde güzellerle devam etsin isterseniz sizde artık izmir travestileriyle tanışmalısınız..

Bu travestilerle yaşanacak keyif

Mutlu Kalınacak güzelleri keşfetmeli bazen insan ve hissetmeli o zevkleri en güzel şekilde. travesti adresinde size kendilerini sunacak şahane afetlerle saatlerce  devam edebilecek o zevk anlarında kafanızdan geçenleri yaşamış olmanın haklı mutluluğu ile yataktan ayrılmak güzel bir adrenalin olacaktır. Hayatınıza girecek en güzel zamanlari tayin edecek o sexy şeyleri keşfetmek ve bu gecelerinizin mükemmel olmasını sağlamak için sizde artık bütün şehirlerde yaşayan şahane travestiler ile bu adreste rahatça buluşabilirsiniz. Bu travestilerle yaşanacak keyif ortamları her zaman huzur kat sayısını güzelce artıracak ve memnun edecektir sizi de!

Yaşanacak tatlı halleriyle travesti güzelleriyle buluşarak sıradan olmayacak kadar özgür bir keyfi mutluluk hissetmenin baş harfi her zaman ankara travesti olacaktır. Bu adresteki seçeceğiniz bütün güzeller her zaman özgür tavırlarıyla yataklarınıza gelecek ve sizin olacaklardır. Tam olarak nasıl bir heyecan yaşamak isterseniz en samimi halleriyle size o yatak zevklerini sunacak sarışın travesti escortlar acayip güzelleriyle buluşarak heyecanı doruklara çekebilirsiniz. Evi olan ankara  güzelleriyle yaşanacak zevkler ise her zaman bir başka olacaktır. Bu özel travestilerle ister onların evlerinde isterseniz lüks otellerde süper zevkler yaşayabilirsiniz. Erkekler kendilerine aşık edecek escinseller olunca bir başka mutlu olurlar! travesti ve travestiler adresindeki profillerindeki sıcaklığı hissedeceğiniz her bir güzel, bir başka zevk sunacak ve moral verecektir size!

Güzel ateşli geceleri yaşatacak travestiler her elit erkek mutlaka görüşmek ve harika denecek bir sevişme yaşamak ister. Daha önce manken gibi travestileri yatağa atmadıysanız ve bu içinizde kaldıysa hep! Sizde artık elit güzelleri ankara gibi kaliteli bir şehirde bulma imkanlarını bu adreste yaşayabilirsiniz. İç açıcı güzeller ve daha özel hatunlar diyorsanız, tercih her zaman travesti güzelleri olacaktır.Sizde artık hayatınızda yeni bir şeyleri denemek ve güzel bayanlarla kurulu bir adresten en hoş olanını seçerek ilişkilerin en rüya gibi olanını yaşamak istemez misiniz?

Elit görünümleri ve o şahane bakışlarıyla sınırsız bir heyecan tutkusu sunacak güzel ankara travesti özgür yatak fantezileri kesinlikle sizi bekliyor olacaktır. Giyimleri bile kaliteli gelecek o güzellerle özel toplantılar ve daha nice gidilecek güzel mekanlarda yan yana olabilirsiniz. Eşsiz bir güzellikte olan travestilerle aynı yatakta sevişmek için fazla zaman kaybetmiş değilsiniz. Muhteşem fizikleriyle o gözlerinizi alacak güzellikleriyle sizi de etkileyecek şahane ankara harikalarıyla bu adreste buluşarak arzu ettiğiniz en samimi deneyimleri rahatça yaşama keyiflerinde olacaksınız. Gece partilerine yalnız gitmemek ve hayatı artık daha huzur dolu şekilde yaşayarak eğlenmek lazım bu adresin o tatlı şeyleriyle!

ankara travesti panoramik camli fantastik binaya taşindi

Ankaralı travesti Boudoir Canary Wharf fantastik yeni binasına taşındı!
Biz Bethnal Green veda salladı ve Limehouse denilen kentin bir çok özel ve sakin bir parçası yöneldi var.
Thames Nehri’nden sadece birkaç dakika şimdi muhteşem ankara panoramik manzarası ve iki büyük çatı terasları ile lüks bir çatı katı daire faaliyet göstermektedir. Sigara sizin kim için veya sokaklara vurmak zorunda kalmadan dışında bazı vakit geçirmek istiyorum o için idealdir. Ayrıca bu bahar ve yaz randevular için büyük … ve biz orada sizinle Jodie katılıyorum emin değil! Ben size söz verebilirim yaz çatı üst partiler OLACAKTIR
Biz randevu götürmek ister girlz için güvenli otopark var ve gidip müşterilerimiz için biz Westferry DLR ankara travesti istasyonuna sadece kısa bir 5 dakikalık yürüme mesafesinde yer almaktadır.
Biz çok sıcak hissettirecek bu peruk, korse ve sinirlerin tüm bunlara rağmen, serin tutmak, böylece biz de tam klimalıdır.
Eğer 20 Eylül 2015 I bizimle rezervasyonu randevu varsa, yeni adresi için lütfen